شماره ۱۳ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه فقه و اصول می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. بررسی فقهی مفطریّت کذب و وجوب کفاره ابطال روزه از طریق آن / ابوالفضل زارعی

۲. دیدگاه فقها و ادله آنان در صور متصور قمار / سید محمدرضا طباطبایی شیرازی

۳. بررسی اجمالی حکم به طهارت اهل کتاب / جابر قربانی

۴. حکم وضعی نماز در مکان غصبی با توجه به مسئله اجتماع امر و نهی و چالش های آن / سیدمحمدحسین طباطبایی

۵. صحت صوم صبی / سیدعلی اسماعیل زاده

۶. درنگی در ذکر «إنّ اللَّه و ملائکته یصلّون على النّبی ...» در تعقیب نمازها و کلیاتی در باب تعقیبات نماز / جمال الدین حیدری‌فطرت

۷. بحثٌ فی حکم کتب الضلال / محمّدرضا مختاری فر

 

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۰۹ مهر ۱۳۹۹
۱۲ صفر ۱۴۴۲
2020 September 30

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36