شماره سوم دوهفته نامه قلم منتشر شد. جهت مشاهده دوهفته نامه و مطالب مرتبط به این صفحه مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
۱۸ ذی‌القعده ۱۴۴۱
2020 July 9

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36