شماره ۱۱ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه فقه و اصول می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. بررسی سیره متشرعه و حجیت آن  / عباس دهقان
۲. انقلاب نسبت؛ صور و اعتبار آن در کلام اصولیون  / سید محمد احمدی موسوی
۳. بررسی حکم تکلیفی حبوه / محمد حسین برکتین
۴. محاسبه ارث در دو صورت عول و تعصیب / سیدعلی حسینی نژاد
۵ حجب میراث اقلّیت ها در فقه فریقین و قانون / امیرحسین رضوانی
۶. سهام ستّه و صاحبان آن در قرآن کریم / محمد کاظمی
۷. بررسی حکم فقهی تقاص / محمد رضا غیبی
۸. الصوم المنذور و السفر / محمد رضا مختاری فر 

 

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
۱۱ شوال ۱۴۴۱
2020 June 3

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36