شماره ۲۱ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه فقه و اصول می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. جایگاه مصلحت و مفسده در استنباط احکام شرعی / محمّدعلی عزیزی

۲. حیطه ولایت فقیه در نظر شهید ثانی با محوریت الروضة البهیة / سید وحید میر علی اکبری

۳. استقلال تبعیت در مطهریت آن، در بوته نقد و نظر  / محمد سعید پورمحمدی

۴. واکاوی حکم فقهی اعضای جداشده از بدن در باب غسل مسّ میت / محمدرضا هوشیاری

۵. انواع چهارگانه حدیث و احکام آنها در منظومه فقهی شهید ثانی / سید محمدرضا علوی

۶. جایگاه‌شناسی مبانی شناختانه «تعدد قرائات» نزد علما مشهور شیعه از قرن چهارم تا هفتم هجری / محمد امین متینی راد

 

  

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha