شماره ۱۹ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه فقه و اصول می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. مجاری جواز الغاء خصوصیت و تنقیح مناط نزد امامیه  / علی حسن پور

۲. لمحة من استخدام القیاس المذموم فی اطار الروضة البهیة  / محمد امین متینی راد

۳. واکاوی مستثنیات غیبت  / سید محمد جواد مرتضوی 

۴. طهارت اهل کتاب از دیدگاه فقهای امامیه  / علی اکبر سالارکیا 

۵. بررسی احکام مفلَّس در فقه و قانون جمهوری اسلامی ایران  / حسین کواری 

۶. قرائن اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی / سید محمد رضا علوی

۷. بررسی قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن، از نگاه شهید ثانی / محمد هادی جمالی

۸. جواز عدول به مجتهد مساوی / محمد ریسمانچی

۹. بازپژوهی حکم فقهی حفظ کتب ضلال با رویکرد نقلی / احسان بروجردی

  

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰ ذی‌الحجه ۱۴۴۵
2024 June 18