واحد کامپیوتر مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای محدودیت زمانی دسترسی به اینترنت مدرسه را در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ به شرح زیر اعلام کرد . این محدودیت ها نسبت به سال پیش تغییری نداشته است:

  

You have no rights to post comments