واحد کامپیوتر مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای محدودیت زمانی دسترسی به اینترنت مدرسه را در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ به شرح زیر اعلام کرد . این محدودیت ها نسبت به سال پیش تغییری نداشته است:

  

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۱۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 17

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36