طلابی که مقاله پژوهشی سال گذشته خود را ارائه نکرده اند، حداکثر تا تاریخ زیر، مقاله خود را به معاونت پژوهش تحویل دهند. در غیر این صورت توجیه خود را به مدیریت محترم مدرسه ارائه نمایند.

پایه دوم تا پنجم: 94/8/9

پایه ششم و هفتم: 94/8/21

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۴ شوال ۱۴۴۵
2024 April 23