چکیده مقاله:

توابع از نظر نحویون دارای اقسام متفاوتی است و برای هر یک تعاریف و احکام گوناگونی قائل هستند. اختلاف اصلی نحویون در اقسام توابع و مربوط به یکی بودن عطف بیان و بدل میباشد. در این مقاله ابتدا به تعاریفی که برخی از نحات مشهور درباره توابع ارائه کرده اند می پردازیم و سپس به ادله آن ها در مورد وحدت و یا تفکیک عطف بیان و بدل. آراء نحویون گونه ای است که برخی از آن ها اعتقاد دارند عطف بیان و بدل دو تابع جدا از هم بوده، هر کدام مفید معنای خاص و در احکام نیز تفاوت هایی دارند اما برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که عطف بیان همان بدل می باشد و دلایلی که این دو را از هم جدا میکند معتبر ندانسته و قائل بر این هستند که آن سخت گیری هایی را که در اجرای قوائد ادبی بر روی اسم اول (متبوع) وجود دارد بر روی اسم دوم (تابع) وجود ندارد و نیازی نیست به دلیل برخی اختلافات احکامی مبحث جدیدی (که همان عطف بیان باشد) به ادبیات عرب اضافه کنیم.

 

 

دانلود
فایل PDF مقاله342 KBPDF

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۴ شوال ۱۴۴۵
2024 April 23