یکی از فعالیت های معاونت تبلیغ مدرسه، در زمینه آموزش نظری، برگزاری جلسات آموزشی است. جلساتی از قبیل جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، کلاس و ... با محتواهای مورد نیاز، جهت آمادگی بیشتر برای تبلیغ، به ویژه جلسات احکام شرعی (با توجه به کمبود جدی آشنایی با احکام در جامعه و در میان طلاب)

نظر شما ۰ نظر

captcha