این شورا کلیات برنامه های تبلیغی مدرسه را بررسی و تصویب می کند. انجام هماهنگی بین برنامه های معاونت تبلیغ با سایر برنامه های مدرسه از وظایف این شوراست.

 

ترکیب اعضای محترم شورا:

مدیر مدرسه، معاون تبلیغ، معاون تهذیب

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 25