اولین نشست علمی در سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ با موضوع «اهمیت فقه و اصول و روش صحیح تحصیل آن» و با حضور استاد علیدوست برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین قرار است:

? اهمیت فقه و اصول: کلمه فقه سه تا کاربست دارد:
۱. به معنای دانش متعین، دانش فقه، در مقابل دانش تفسیر، دانش کلام و...
۲. به معنای مجموع گزاره ها، که در واقع می شود مسائل علم فقه. مثلا می گویند عروه کتاب فقهی است.(مجموعه مسائل آن دانش.)
۳. به معنای عملیات استنباط: یک فرایندی که ما را به آن گزاره ها می رساند.
فقه به معنای سوم، در منظومه علوم اسلامی از علوم پایه است و مورد نیاز همگان است، حتی کسی که نمی خواهد در راستای گزاره های تکلیفی و هنجاری قدم بردارد و مثلا می خواهد روی تفسیر، احادیث مبین معارف غیر از حکم شرعی کار کند به این نهاد«فقه= استنباط» نیاز دارد.

? استنباط فقط مختص به فقیه نیست، بلکه هر کسی که می خواهد سری داشته باشد در سرهای دانش های علوم (علوم اسلامی) به استنباط نیاز دارد.
باید منبری و متکلم و مفسر و... حظی از اجتهاد داشته باشند و بتوانند ادله را با هم جمع کنند.
با پی بردن به اهمیت فقه (به این معنای سوم) اهمیت اصل اصول فقه فهمیده می شود.

? اصول فقه دانشی است که برآیندش در استنباط به کار می آید.
بخش معظمی از اصول فقه اصول فهم است، اصول درست اندیشیدن است، منطق استنباط است، البته بخشی از مباحثش مخصوص فقه است مثل اصول عملیه اما بخش الفاظ جزء اصول فهم است، برای فهم همه بحث های حقوقی(چه اسلامی چه غیر اسلامی) به اصول فقه نیاز داریم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، متعارض و... در حقوق (چه حقوق اسلامی، چه غیر اسلامی) مورد احتیاج هستند.
هیچ وقت دانش به مرز کفایت نمی رسد و این اشتباه است که فکر کنیم کارهای علمی انجام شده و چیزی باقی نمانده است که ما انجامش بدهیم.

? روش صحیح مطالعه فقه و اصول:
? سعی کنید پیش مطالعه و پیش فکر داشته باشید.
? پیش فکر یعنی انسان فکر کند؛ مثلاً شیخ انصاری یک مطلبی می فرماید، کتاب را ببندید، و فکر کنید که اگر من این مطلب را بگویم چه اشکالی وارد می شود.
? حدیث نفس: یک بخشی از شب را اختصاص به فکر کردن در مورد مطالبی که در آن روز خواندید قرار دهید.
? دیدن دو یا سه حاشیه مناسب است.
? ارتباط با امام زمان علیه السلام، روزانه دو رکعت نماز به نیت امام زمان علیه السلام بخوانید.

? توضیحی در مورد لباس روحانیت:
اینکه این لباس لباس اهل بیت نیست، لباس عرب است؛ ظاهراً لباس عرب هم نیست، یک لباس خاصی است.
اما این کاملاً روشن نیست که چطور لباس روحانیت مانع انس گرفتن مردم می شود؛ اگر انس گرفتن ما با مردم می شود که بستگی به گفتمان ما دارد، بعضی لباس هم نداشته باشند نمی توانند با مردم انس بگیرند و برخی اگر لباس هم داشته باشند با مردم می توانند انس بگیرند.
اگر منظور این است که مردم انس نمی گیرند اتفاقاً برعکس هست؛ چرا که وقتی این لباس شده لباس فرم، باعث می شود مردم سوالاتشان را بیایند بپرسند. و شاید عام و خاص من وجه باشد و همچنین هر صنفی لباس خاصی دارد.

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26