یازدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد مقاله و ششمین جلسه در سال تحصیلی جاری با موضوع «بررسی و تحلیل رابطه اخذ اجرت و اخلاص در واجبات» چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴ در اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. حضور کلیه طلاب پایه ۷ در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری بود. ساعات حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب شد.

 

ارائه کننده مقاله: 
جناب آقای علیرضا عبدالرحمانی

 

ناقد مقاله:
جناب آقای هادی عظیمی

 

استاد داور: 
جناب آقای یحیی گوهری

 

 چکیده:
یکی از مسائلی که همواره در علم فقه مطرح بوده، قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. از جمله ادله ای که بر این قاعده اقامه شده، منافات اخذ اجرت با قصد قربت است.
مساله منافات اخذ اجرت و قصد قربت از دیدگاه فقه جعفری با گزاره های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و به رغم تحقیقات انجام شده، حدود و ثغور آن روشن نیست و ابهاماتی در مساله باقی است؛ لذا پرسش دقیق در مورد منافات اخذ اجرت و قصد قربت در واجبات، از مسائلی است که نیازمندن کاویدن تا رسیدن به پاسخی در خور است.
از دیدگاه فقها، اخذ اجرت بر واجبات توصلی جایز است و اختلافی در آن نیست اما سخن اصلی در واجبات تعبدی است. بسیاری از فقها قائل به منافات هستند و تعداد قابل توجهی نیز تفصیل بین اقسام واجب را پذیرفته اند و جمعی هم بر این باور اند که منافاتی بین اخذ اجرت و قصد قربت وجود ندارد. این تحقیق با هدف رسیدن به حکم این مساله انجام شده است و نیل به این مَقصد درسایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، تبیین و تحلیل رابطه اخذ اجرت و قصد قربت و استفاده از آن در باب حرمت تکسب به واجبات است.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26