دهمین جلسه از سلسله جلسات نقد مقاله و پنجمین جلسه در سال تحصیلی جاری با موضوع «موضوع شناسی ارتداد در عصر حاضر» روز چهارشنبه  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴ در اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. حضور کلیه طلاب پایه ۷ در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری بود. ساعات حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب شد.

 

ارائه کننده مقاله:
جناب آقای امیر حسین عامری

ناقد مقاله:
جناب آقای مهدی رضایی

 

استاد داور: 
جناب آقای سیدمرتضی خاتمی

 

 

 چکیده:
ارتداد از احکام خاصی است که مجازات کیفری سنگینی در شریعت اسلام به دنبال دارد. ارتداد؛ با عوامل مختلفی محقق شده، موضوع و مصداق پیدا می­کند. بررسی دقیق اقتضائات زمان حاضر در تحقق موضوع و مصداق ارتداد، می­ تواند خلأ موجود در بین آثار مربوط به این مسأله را پر کند. به همین منظور؛ پژوهشگر، در پی بررسی آیات و روایات ارتداد و دست یافتن به ملاک های جزئی برای تحقق ارتداد، آن ها را در کنار کلام فقها قرار داده و مجددا مورد بررسی قرار می ­دهد. در نهایت؛ با هدف رسیدن به ملاک کلی، جهت تشخیص موضوع و مصداق ارتداد، جمع بندی خود را ارائه می­ دهد. در ادامه با واکاوی شرایط خاصِ زمانِ حاضر، این بار، به تطبیق ملاک به دست آمده با مصادیق مرتد موجود در این زمان می ­پردازد و در نتیجه به منفی بودن جواب این سوال دست می ­یابد که آیا تمام کسانی که امروزه به هر نحو با اسلام مخالفت می­ کنند مرتدند یا خیر؟ نیل به این نتیجه، در سایه توصیف و تحلیل متون دینی و نیز تحقیقات میدانی درباره مصادیق مرتد، امکان پذیر است.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26