نهمین جلسه از سلسله جلسات نقد مقاله و چهارمین جلسه در سال تحصیلی جاری با موضوع «عام آبی از تخصیص» چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴ در اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. حضور کلیه طلاب پایه ۸ در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری بود. ساعات حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب شد.

 

ارائه کننده مقاله: 
جناب آقای سید محمد حسین طباطبایی

 

ناقد مقاله:
جناب آقای مهدی صنعت پور

 

استاد داور: 
جناب آقای یحیی گوهری

 

 چکیده:
بررسی کلام عام آبی از تخصیص مسئله ای است که پاسخ به آن مبتنی بر استظهار از کلام می باشد. از این رو مشخص کردن مبنای تقدم خاص بر عام و همچنین تعیین درست استظهارات عرفی می تواند ما را به تشخیص دادن عام آبی از تخصیص رهنمون سازد. با توجه به اتخاذ مبنای اظهریت در تقدم خاص بر عام، در صورتی که عام ظهور بیشتری نسبت به خاص داشته باشد، آن عام، اصطلاحا آبی از تخصیص خواهد بود این تحقیق با هدف بررسی مثال های عام آبی از تخصیص، دید کلی نسبت به استظهار علما در مورد ابای از تخصیص را روشن می سازد. این بررسی، با جمع آوری نظرات بزرگان و صاحب نظران فقه امامیه در مسائل مختلف صورت می گیرد که به نحوی کلامی را آبی از تخصیص دانسته اند که نتیجه آن ایجاد یک دید کلی نسبت به استظهارات عرفی و عقلایی از کلام معصومین (ع) می باشد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26