هشتمین جلسه از جلسات نقد مقاله با موضوع «واکاوی دلیل فقهی ثبوت ارش در خیار عیب و حکم تسری آن به سایر خیارات» پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. 

حضور کلیه طلاب خارج ۱ و ۲ در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری بود. همینطور ساعات حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب شد.

 

ارائه کننده مقاله: 
جناب آقای سید مرتضی طباطبایی

 

ناقد مقاله:
جناب آقای محمد مهدیان راشد

 

استاد داور: 
جناب آقای حسن صادقیان

 

 

چکیده:

با وجود اینکه مردم بر اموال یکدیگر حق ندارند و هر کس بر مال خویش مسلط است، در برخی موارد شخصی بر مال دیگری تسلط و حق پیدا می‌کند. یکی از مواردی که در فقه امامیه برای شخص، حق در مال دیگری وجود دارد، ارش می‌باشد. اما گستره حق ارش، چندان هویدا نیست. چرا که در تنقیح مستند ثبوت حق ارش تحقیق کافی صورت نگرفته‌است. از این رو پرسش از گستره ثبوت حق ارش در خیار عیب و سایر خیارات، مسأله ­ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. حق ارش، موضوعی است که عقلا در تعاملات خود به آن ارج می‌نهند و آن را در صورتی که فسخ ممکن نباشد، راه ثانویه‌ای برای استیفای کامل حقوق در معامله می‌دانند. همچنین در سایر خیارات نیز اخذ مال را راهی برای استیفای ضرر احتمالی هر کدام از متعاملین که به جهت اجرای ناقص معامله بر او وارد می‌شود می‌دانند. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین گستره حق ارش انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره ­های فقهی با گرد­آوری داده­های کتابخانه­ ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین گستره و قلمرو حق مطالبه ارش در خیار عیب و حکم تسری آن به سایر خیارات می باشد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26