ششمین جلسه از جلسات نقد مقاله با موضوع «حکم جلسه استراحت در نماز از منظر فقه جعفری» چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۹ از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. 

حضور کلیه طلاب پایه هشتم در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری بود. همینطور ساعات حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب شد.

 

ارائه کننده مقاله: 
جناب آقای هادی عظیمی

 

ناقد مقاله:
جناب آقای سید مرتضی طباطبایی

 

دبیر علمی و استاد راهنما: 
جناب آقای هادی جلالی اصل

چکیده مقاله:

حکم جلسه استراحت در نماز از دیدگاه فقه امامیه باگزاره های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. اما استحباب یا وجوب آن چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیق موسع و یکپارچه ای در این باره صورت نگرفته است. از این رو پرسش از حکم جلسه استراحت در نماز مساله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خوراست. (مساله) حکم به استحباب جلسه استراحت موافق مشهور علما است و روایاتی نیز بر تایید آن وجود دارد هر چند که اثبات این نقض مستلزم رد بر روایات دال بر وجوب است. (فرضیه) این تحقیق با هدف شناخت استحباب یا وجوب جلسه استراحت و بررسی اقوال و ادله در این بحث انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی باگردآوری داده های کتابخانه میسر است که نتیجه آن تبیین حکم جلسه استراحت در نماز از منظر مذهب جعفری است.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۵ محرم ۱۴۴۶
2024 July 22