چهارمین جلسه از جلسات نقد مقاله با موضوع نقد مقاله «بررسی حکم فقهی اضرار به نفس» چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح در مدرس شهید مفتح  مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد.

 


ارائه کننده:
 جناب آقای مرتضی تیموری
(از طلاب خارج۱)

 


ناقد:
 جناب آقای محمد صادق کریمی
(از طلاب خارج۱)

 


استاد داور:
 استاد رضا ضمیری
(از طلاب خارج ۲)

چکیده مقاله:

اضرار به نفس، یکی از مباحثی است که در کتب فقهاء مورد توجه قرار گرفته، و در فقه امامیه با گزاره‌های مختلفی، مطرح گردیده است. اما گستره آن، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است! از این رو پرسش از حدود و ثغور حکم اضرار به نفس، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. بنابر برخی ادله  اضرار به نفس  فی الجمله حرام است.  تعبیر به «فی الجمله» از آن جهت است که با مطرح شدن عناوین ثانویه ای همچون نجات جان دیگران و اغراض مهمتر حرمت اضرار در این موارد منتفی است. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین قلمرو حرمت اضرار به نفس انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسّر است و نتیجه آن حرمت مطلق اضرار به نفس هست، منتها بعضی از موارد که در مقابل ضرر نفعی عقلائی به فرد متضرر برسد از زیرمجموعه حرمت خارج شده اند و همچنین ضرر قطعی و ظنی هر دو شامل این بحث حرمت اضرار به نفس می شود.

 

 

تصاویری از برگزاری جلسه:

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26