جلسه نقد مقاله «قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه» برگزار شد. در این جلسه که چهارشنبه ۱۹ دیماه ۹۷ - ساعت ۹ صبح در مدرس شهید باهنر برگزار شد جناب آقای محمود نقدی (از طلاب خارج۱) به ارائه مقاله پرداخت. جناب آقای سید ابراهیم علی احمدی (از طلاب خارج۱) و جناب آقای حسن صادقیان (از طلاب خارج ۲) به ترتیب ناقد و استاد داور جلسه بودند.


ارائه کننده:
 جناب آقای محمود نقدی
(از طلاب خارج۱)

 


ناقد:
 جناب آقای سید ابراهیم علی احمدی
(از طلاب خارج۱)

 


استاد داور:
 استاد حسن صادقیان
(از طلاب خارج ۲)

 

چکیده مقاله:

قضاوت غیر مجتهد از دیر باز در فقه امامیه با گزاره‌های مختلفی، از نظر مشهور آنان ممنوع گردیده است. علاوه بر نظر برخی فقها مبنی بر عدم لزوم قضاوت مجتهد، مصالح و شرایط حکومت اسلامی ایجاب کرد تا برخی نویسندگان مسئله مذکور را مورد بازپژوهی مجدد قرار دهند و ممنوعیت نظر مشهور را زیر سوال برند؛ اما گستره  ممنوعیت قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه هنوز هم، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است! از این رو پرسش از حکم قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه، مسأله ای است نیازمند کاوش تا دست یابی به پاسخی درخور. (فرضیه:) مصالح و شرایط ویژه حکومت اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه مشروعیت می بخشد. (هدف:) این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و  تبیین حکم قضاوت غیر مجتهد در دعاوی داخل نظام اسلامی و دعاوی بین المللی انجام شده. (روش:) نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسّر است (یافته:) نتیجه آن، تبیین حکم قضاوت غیر مجتهد و گستره مشروعیت آن در دعاوی ملی و بین المللی است.

دانلود فایل PDF مقاله در پایین صفحه

 

تصاویری از برگزاری جلسه:

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26