جلسه نقد مقاله «سنجه های قاعده اصولی در مقایسه با قاعده فقهی» برگزار شد. در این جلسه که سه شنبه ۱۱ دیماه ۹۷، ساعت ۹ صبح در مدرس شهید باهنر برگزار شد جناب آقای حمزه عباسی مطلق (از طلاب پایه نهم دوره) به ارائه مقاله پرداخت. جناب آقای محمد شلالی حلاج (از طلاب پایه دهم دوره) و جناب آقای یحیی گوهری (از اساتید مدرسه و طلاب خارج ۲ دوره) به ترتیب ناقد و استاد داور جلسه بودند.

? چکیده مقاله:
سنجه های قواعد اصولی در مقایسه با قواعد فقهی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر، در فرایند استنباط در فقه امامیه دارای اهمیت و کاربرد زیادی برای فقیه و گه‌گاه مکلف می‌باشند و این مسئله با گزاره‌های مختلف و گه‌گاه متضادی توسط فقهاء و اصولیین مطرح شده است. در وهله اول چنین می‌نماید که فرقی بین این دو قسم از قواعد وجود ندارد، در حالی که هویدا نبودن و عدم تبیین حدود و ثغور و موضوع این قواعد باعث خلط فقیه در فرایند اجتهاد و مرتبه بندی قواعد استنباط می‌شود. از این رو پرسش از تفاوت و حدود موضوع هر یک از این قواعد نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. با اندک مراجعه ای به منابع اصولی و فقهی و آراء فقهاء و اصولیین روشن می‌شود که تفاوتهای قواعد اصولی و فقهی تبیین شده و حدود و ثغور هر یک از این قواعد مشخص می‌باشد، به این بیان که قاعده اصولی، در استدلال فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فقیه به عنوان دلیل بر جعل و حکم شرعی کلی از آن استفاده می‌کند. اما قاعده فقهیه، قاعده‌ای است که یا فقط حکم جزئی از آن استفاده می‌شود و یا این‌که اصل و قاعده‌ای است که مختص به بعضی از ابواب فقه می‌باشد نه مشترک بین تمام ابواب فقه. این تحقیق به انگیزه تبیین تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی نگاشته شده که نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل موضوع و غایت قواعد اصولی و فقهی و با رجوع به کلمات فقها و اصولیین میسر می‌باشد که نتیجه آن تبیین تفاوت قواعد اصولی و فقهی می‌باشد.

دانلود فایل PDF مقاله در پایین صفحه

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۹ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 29