آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) برنامه امتحانات کتبی سطوح عالی را توسط مرکز مدیریت حوزه در خرداد و تیر ۹۸ برگزار می شود منتشر کرد. جهت مشاهده برنامه به اینجا مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
۲۰ ذی‌الحجه ۱۴۴۰
2019 August 22

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36