آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) تقویم آموزشی بهار ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

جهت مشاهده تقویم به این صفحه مراجعه فرمائید.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36