آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) تقویم آموزشی بهار ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

جهت مشاهده تقویم به این صفحه مراجعه فرمائید.

 

You have no rights to post comments