واحد ترویج پژوهش در آموزش تکمیلی فقه و اصول طی اطلاعیه ای اعلام کرد نشست علمی نقد مقاله «اعتبار انقلاب نسبت در کلام اصولیون» به شرح زیر برگزار می شود:

 

ارائه کننده: آقای سید محمد احمدی موسوی

استاد داور: استاد مهدی درگاهی

ناقد: آقای امین فتاحی

 

زمان: پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۷ تا ۹ صبح

مکان: مدرس شهید مطهری (ره)

 

چکیده مقاله «اعتبار انقلاب نسبت در کلام اصولیان»

انقلاب نسبت یکی از مسائلی است که در اصول فقه جعفری و در زمینه جمع عرفی طرح شده است. این مسئله نزد اصولیون، موافقان و مخالفانی دارد و هرکدام به ادله ای تمسک جسته اند. اما نظریه ی حق در این راستا به جهت عدم تحقیقات موسّع و یکپارچه چندان هویدا نیست. از این رو پرسش از اعتبار انقلاب نسبت در کلام اصولیون و پاسخ درخور به آن مسئله ای است شایسته کنکاش و پژوهش مناسب.  باقی ماندن ظهور کلام حتی بعد از تخصیص و همچنین و نیز موثر نبودن انقلاب نسبت در سیره متشرعه، مستنداتی است که برای عدم قبول اعتبار انقلاب نسبت مطرح گردیده است. پس تبرعی بودن انقلاب نسبت، باعث شده تا برخی از اصولین جعفری از پذیرش این جمع، امتناع ورزند. این تحقیق با هدف شناخت اعتبار انقلاب نسبت در میان کلمات اصولیون، انجام شده است؛ نیل به این مقصد در سایه ی توصیف و تحلیل گزاره های اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. نتیجه ی مقاله، عدم اعتبار انقلاب نسبت در میان  برخی علمای اصولی مکتب جعفری و اعتبار آن در میان برخی دیگر است.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36