شماره ۴ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی فقه و پژوهش به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین(ره)- مدیریت امور پژوهشی سطوح عالی منتشر شد.

فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. حجیت ذاتی قطع از منظر امام خمینی (ره) و محقق مظفر (ره) / مهدی شیرزاد
۲. ملاک قضایا الحسن و القبح / علی القائمی الامیری
۳. بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ انصاری (ره) و شهید صدر (ره) در مسأله تجری / حسین اسدی
۴. بررسی سندی و دلالی موثقه عمار در اثبات اصل استصحاب / نجف محمدنژاد
۵. واکاوی فقهی طهارت و نجاست الکل از منظر فقه شیعه / رضا رحمانی
۶. حکم التخلّي حالة إستقبال القبلة و إستدبارها في الفقه الإمامي / أمین الکوخائي
۷. بررسی عقد نکاح بصورت معاطاتی از منظر فقهای شیعه / میلاد امیری غرقه
۸. واکاوی ادله جواز و یا حرمت توریه از منظر فقه امامیه / محمدجواد محمدی تبار

  

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha