همانطور که در مبین اسلام، نظافت و نظم مورد تأکید بسیار قرار گرفته، در مدرسه شهیدین، نیز این مقوله از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، امور داخلی مدرسه، بخشی از امور نظافت و نظم را به خود طلاب واگذار کرده است تا اولا طلاب کار گروهی و منسجم عملی را تجربه نمایند و برای وظایف گروهی بزرگ تر آماده شوند و ثانیا با احساس مسؤولیت در قبال محیط زندکی خویش با بی تفاوتی از کنار مشکلات رد نشوند. اما بخش بزرگتری از کار بر دوش کارمندان خدوم مدرسه است. شاید برخی توجه نداشته باشند که هرچند کارمندان وظیفه نظافت مدرسه را برعهده دارند اما تا وقتی همه طلاب همکاری نکنند، نظافت به طور کامل محقق نخواهد شد. پس بیاییم با همدلی و حساسیت بیشتر، فرهنگ نظم و نظافت را در مدرسه بیش از پیش جلوه گر سازیم.

 

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
۵ جمادی‌الاول ۱۴۳۹
2018 January 22

ثبت نام در جشنواره علامه حلی