معاونت زبان مدرسه شهیدین (ره) لیست طلاب مجاز به شرکت در دوره زبان مدرسه در تابستان ۱۳۹۷ را منتشر کرد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

ابراهیم زاده، سید محمد صادق

۲

ابوالقاسمی، محمدحسین

۳

ارجی، علی

۴

امیری، محمد حسین

۵

امینی زاده، امیر رضا

۶

اندرزگو، سید محمد علی

۷

آقاجانی، محسن

۸

باقریان خوزانی، یحیی

۹

باقریان، شهریار

۱۰

بقائی نژاد، محمد

۱۱

پور حیدر شیرازی، علی رضا

۱۲

جعفری خرمی، محمود

۱۳

حسن پور، علی

۱۴

حسینی نژاد، سید علی

۱۵

حسینی، سید حمید رضا

۱۶

حسینی، سید مجید

۱۷

حسینی، سید هادی

۱۸

حیدری دلگرم، علی

۱۹

خادم، سید محمد

۲۰

خدائی، سید علی

۲۱

خیر آبادی، حسن

۲۲

خیری راد، مهدی

۲۳

دانش کیا، محمد مهدی

۲۴

دلجور، علی

۲۵

دهقانی، حمید رضا

۲۶

ذاکر رضوی، سید محمدامین

۲۷

رستملو، مهدی

۲۸

رضا پور، محمد حسین

۲۹

رضوانی، امیرحسین

۳۰

رضوی، سید حسن

۳۱

رفیعا، محمدرضا

۳۲

رمضانی پور، محمد حسین

۳۳

رنجبر توکلی، سجاد

۳۴

ریاحی، محمد جواد

۳۵

زارع بزرگ آبادی، محمد

۳۶

زارعی، ابوالفضل

۳۷

زمانی رهبر، محمد هادی

۳۸

سالارکیا، محمد

۳۹

سالاری کامرود، محسن

۴۰

سبحانی، محمد رضا

۴۱

سعید،سید علی رضا

۴۲

سلطانی رنانی، محمد جواد

۴۳

شاملو، مجتبی

۴۴

شاه علی، علیرضا

۴۵

شریعتمداری، سید محمدامین

۴۶

شهامت دهسرخی، علی رضا

۴۷

شیرزاد، مهدی

۴۸

شیرمحمدی حقیقت، اسماعیل

۴۹

صادقیان، علیرضا

۵۰

صالحی انصاری، مصطفی

۵۱

صباغی، علی

۵۲

طباطبایی، سید محمدحسین

۵۳

عزیزی بندر آبادی، محمد علی

۵۴

علیخانی، علی

۵۵

علیزاده نوجوکامیری، امیرحسین

۵۶

غفوری، عرفان

۵۷

غیبی شورکی، محمدرضا

۵۸

فاضل دربندی، محمد جواد

۵۹

فخاری، سید محمدمهدی

۶۰

قانونی، امیرحسین

۶۱

قائمی، علی

۶۲

قدوسی، طاها

۶۳

قربانی، عباس علی

۶۴

قنبریان کوارشکی، محمد مهدی

۶۵

قوی فارمد، علی

۶۶

کریمی، علیرضا

۶۷

کریمی، محمود

۶۸

کواری، حسین

۶۹

گیوه چی، امیرمهدی

۷۰

مجتهد سیستانی، سید محمد مهدی

۷۱

محمدی تبار، محمد جواد

۷۲

محمدی، میثم

۷۳

محمودیان بگتاش، محمد جواد

۷۴

مختاری فر، محمدرضا

۷۵

مددخانی، مرتضی

۷۶

مرادی، محسن

۷۷

مرتضوی فروشانی، سید حسین

۷۸

مرتضوی، سید محمد جواد

۷۹

معتمدی نژاد، ابوالفضل

۸۰

مقدسی، محمدصادق

۸۱

ملکی، خلیل

۸۲

موحد راد، امیر حسین

۸۳

موحدی محب، محمد فاضل

۸۴

موسوی پور، سید احمد

۸۵

موسوی عزآبادی، سید محمد

۸۶

موسوی، سید محمد صادق

۸۷

مهدی زاده دستجردی، عماد الدین

۸۸

نجفی نیا امیر

۸۹

نصیری موگوئی، محمد

۹۰

نواب اصفهانی، علی رضا

۹۱

نور بخش، سید محمد علی

۹۲

نورایی، صالح

۹۳

واعظی، محمدصادق

۹۴

وحیدپور، محمدسعید

۹۵

یارعلی، محمدعلی

۹۶

یزدان شناس، محمد علی

۹۷

یزدانی، حسن

۹۸

یوسفی، عبد الکریم

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26