ردیف

روز

نام و نام خانوادگی

۱

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳

اندرزگو، سیدعلی

۲

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴

اسماعیل‌زاده، سیدعلی

۳

شنبه  ۱۴۰۰/۴/۲۶

ارجی، علی

۴

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷

پورحیدر شیرازی

۵

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۸

جمشیدیان، حسین

۶

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹

باقریان، یحیی

۷

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۴/۳۰

خدائی، سید علی

۸

پنجشنبه  ۱۴۰۰/۴/۳۱

دبیری، رضا

۹

شنبه  ۱۴۰۰/۵/۲

حسینی، سید مجید

۱۰

یکشنبه  ۱۴۰۰/۵/۳

دلجور، علی

۱۱

دوشنبه  ۱۴۰۰/۵/۴

رضاپور، محمدحسین

۱۲

سه‌شنبه  ۱۴۰۰/۵/۵

زارع، محمد

۱۳

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۵/۶

دهقانی، حمیدرضا

۱۴

شنبه  ۱۴۰۰/۵/۹

کریمی، علیرضا

۱۵

یکشنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۰

صباغی، علی

۱۶

دوشنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۱

وحیدپور، محمدسعید

۱۷

سه‌شنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۲

قائمی، علی

۱۸

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۳

طباطبائی شیرازی، سید محمدرضا

۱۹

پنجشنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۴

قدوسی، طه

۲۰

شنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۶

نصر، مهدی

۲۱

یکشنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۷

معتمدی‌نژاد، ابوالفضل

۲۲

دوشنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۸

موسوی، سید محمدصادق

۲۳

سه‌شنبه  ۱۴۰۰/۵/۱۹

نواب، علیرضا

۲۴

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۵/۲۰

نوربخش، سید محمدعلی

۲۵

پنجشنبه   ۱۴۰۰/۵/۲۱

یوسفی، عبدالکریم

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 21