مبلغ کل ودیعه: ۱۰۰ هزار تومان

امتیازات منفی

امتیازات مثبت

-هر جلسه غیبت غیر موجه برنامه الزامی: ۵ %

-هر جلسه فری دیسکاشن منفی: ۵ %

-عدم غیبت در برنامه های الزامی: ...

-عدم غیبت غیر موجه در برنامههای الزامی: ...

-هر جلسه فری دیسکاشن مثبت: ...

-المپیاد:

          نفر اول: ...

          نفر دوم: ...

          نفر سوم: ...

-امتیاز ۵ ستاره سخنرانی: ...

-تعداد پست:

          +۲۵: ...

          +۱۵: ...

          +۵: ...

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۵ محرم ۱۴۴۶
2024 July 22