1- شرکت در کلاسهای آموزش مکالمه زبان از برنامه های اصلی مدرسه می باشد.

2- طلاب پایه های 1 تا 3 موظف به شرکت در برنامه آموزش زبان عربی و پایه های 4 تا 6 موظف به شرکت در برنامه آموزش زبان انگلیسی می باشند.

3- عدم شرکت در این دوره ها بایستی با هماهنگی و اجازه معاونت زبان مدرسه باشد، در غیر اینصورت، این امر ضمن ثبت در پرونده آموزشی فرد به اطلاع مدیریت مدرسه و اولیاء وی خواهد رسید؛ و اگر در تعارض با برنامه ها و اهداف مدرسه باشد، طبق نظر شورای معاونین مدرسه از ادامه حضور وی در مدرسه ممانعت به عمل می آید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 25