1- دپارتمان زبان انگلیسی، زیر مجموعه‌ معاونت زبان مدرسه می‌باشد و به عنوان یکی از بخش‌های مدرسه، برنامه‌‌های درسی (هم چنین سایر برنامه‌های دیگر) خود را هماهنگ با معاونت‌ها و بخش‌های دیگر مدرسه تنظیم می‌نماید؛ از این‌رو تنظیم ساعات کلاس‌های زبان نیز با توجه به ساعات دریافتی از اساتید زبان و برنامه‌ی کلاس‌های مدرسه (برای پایه‌های یک تا چهار از معاونت آموزش مدرسه و برای پایه‌های بالاتر از معاونت فقه‌ و اصول) می‌باشد.

2- هر دوره‌ از دوره‌های زبان انگلیسی، از پایه‌ چهارم حوزه شروع می‌شود و برنامه‌های کلاسی آن دوره، هماهنگ با برنامه حوزوی پایه‌ چهارم در سال اول دوره، و برنامه‌پایه‌های پنجم و ششم در سال‌های دوم و سوم آن دوره‌ زبان، تنظیم می‌گردد. از این‌رو زبان‌آموزانی که از سطوح دیگر به این دوره‌ی زبانی ملحق می‌گردند، می‌بایست برنامه‌ی خود را با سایر افراد کلاس هماهنگ نمایند.

3- تقسیم‌بندی زبان‌آموزان در کلاس‌های مختلف صرفا توسط شورای آموزشی دپارتمان، در ابتدای ترم صورت می‌گیرد.

تبصره: زبان‌آموزانی که تصور می‌کنند عذرشان برای تغییر کلاس موجه است (مثل بیماری و ...) می‌توانند در ابتدای ترم عذرشان به شکل مکتوب به آموزش تحویل دهند تا پس از بررسی و تشخیص شورای آموزشی، فرآیند تغییر کلاس برای ایشان انجام گردد.

4- با تغییر ترم، امکان دارد طبق صلاحدید آموزش، جابه‌جایی در اساتید یا کلاس‌ها ایجاد گردد، این تصمیم صرفا توسط شورای آموزشی گرفته می‌شود و هماهنگی‌های زبان‌آموزان با اساتید و ... در این زمینه کارکردی ندارند.

نظر شما ۰ نظر

captcha