معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) برنامه درسی نیمسال دوم سطح یک را منتشر کرد.

جهت مشاهده برنامه پایه های ۱ تا ۴ به این صفحه مراجعه کنید.

 

جهت مشاهده برنامه پایه های ۵ و ۶ به این صفحه مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۰۳ مهر ۱۳۹۹
۶ صفر ۱۴۴۲
2020 September 24

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36