پایه

درس / استاد

مکان امتحان

ساعت امتحان

اول

نحو۱ / استاد آقایی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

دوم

منطق۲/ استادجلوداران

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

سوم

بلاغت/ استاد میرسلمان حسینی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

چهارم

فقه۱ / استاد احمدی میانجی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

پنجم

فقه۵ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

ششم

فقه۹ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
۱۸ ذی‌القعده ۱۴۴۱
2020 July 9

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36