پایه

درس / استاد

مکان امتحان

ساعت امتحان

اول

احکام / استاد جعفری

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

دوم

نحو۵/ استادقلی پور

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

سوم

نحو۷ / استاد معزی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

چهارم

فقه۳ / استاد یحیی زاده

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

پنجم

اصول۳ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

ششم

فقه۱۱ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
جمعه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۵ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱
2019 December 13

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36