پایه

درس / استاد

مکان امتحان

ساعت امتحان

اول

صرف ساده / استاد سیدمرتضی طباطبایی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

دوم

نحو۳/ استاد مختاری فر

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

سوم

نحو۹ / استاد رنجبر توکلی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

چهارم

اصول۱ / استاد اشتری

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

پنجم

عقائد۷ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

ششم

اصول۵ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
۱۸ ذی‌القعده ۱۴۴۱
2020 July 9

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36