پایه

درس / استاد

مکان امتحان

ساعت امتحان

ملاحظات

اول

عقائد۱ / استاد خیری راد

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

-

دوم

عقائد۲ / استاد لطیفی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

-

سوم

عقائد۳ / استاد فاطمی

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

-

چهارم

عقائد۵ / استاد گوهری

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

-

پنجم

فقه۷ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

-

ششم

فقه۹ / اساتید گروه مربوطه

حسینیه مدرسه

۱۸:۳۰

-

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۹
۲۵ ذی‌القعده ۱۴۴۱
2020 July 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36