پایه

درس

مکان امتحان

ساعت امتحان

ملاحظات

اول

احکام

حسینیه مدرسه

۱۶

-

دوم

نحو۳

حسینیه مدرسه

۱۶

-

سوم

نحو۵

حسینیه مدرسه

۱۶

-

چهارم

فقه۱

حسینیه مدرسه

۱۶

-

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36