معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) برنامه درسی سطح یک در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ را برای محدوده قبل از مهرماه منتشر کرد.

جهت مشاهده و دانلود برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36