بر اساس برنامه از پیش اعلام شده معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره)، مهلت ثبت نام اینترنتی پایه اول مدرسه در ساعت ۲۴ دیشب ۹ تیر ۹۷ به پایان رسید.

 

نکته مهم:

آن دسته از داوطلبانی که در سامانه پذیرش مدرسه شهیدین (ره) ثبت نام کرده اند و در آزمون مرکز مدیریت حوزه ها، مدرسه شهیدین اولویت اول آن ها بوده است، با مراجعه به بخش پیگیری در سامانه پذیرش ( بخش پیگیری کماکان فعال می باشد) از تاریخ و مکان جلسه بررسی ابتدایی خود اطلاع حاصل نمایند.

اما آن دسته از داوطلبانی که در سامانه پذیرش مدرسه شهیدین (ره) ثبت نام کرده اند ولی در آزمون مرکز مدیریت حوزه ها، مدرسه شهیدین اولویت دوم یا سوم آن ها بوده است، در صورت عدم تکمیل ظرفیت این مدرسه، زمان و مکان مصاحبه آن ها در تاریخ ۲۰ تیرماه از طریق بخش پیگیری در سامانه پذیرش مدرسه به داوطلبان اعلام خواهد شد.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۷ دی ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۰
2019 January 17

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36