معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) برنامه امتحانات کتبی تجدیدی مرداد ماه ۱۳۹۷ سطح یک را منتشر کرد.

جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

 

You have no rights to post comments