معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) برنامه امتحانات کتبی تجدیدی مرداد ماه ۱۳۹۷ سطح یک را منتشر کرد.

جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۰۱ آبان ۱۳۹۷
۱۱ صفر ۱۴۴۰
2018 October 23