مسؤول مباحثه سال اول: جناب آقای شجاعی

مسؤول مباحثه سال دوم: جناب آقای حسینیان

 

نکته:

طلاب عزیز سال اول و دوم، جهت هماهنگی گروه مباحثاتی و دریافت و تحویل برگه حضور و غیاب، و همچنین مشخص نمودن ناظر گروه مباحثه به مسؤولین محترم مراجعه نمایید.

 

توجه:

حضور طلاب در مباحثه هر هفته توسط معاونت آموزش بررسی می‌شود و نتیجه آن در کارنامه منعکس می‌گردد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 25