وظایف رئیس دفتر مدرسه، جناب آقای نظری

1- وصول و ارسال نامه های اداری

2- هماهنگی با نهادها و دفاتر مدارس دیگر

3- 

نظر شما ۰ نظر

captcha