10 تا 11:15

11:30 تا 13

15 تا 16:30

16:45 تا 18

18:15 تا 19:30

شنبه

94/6/14

-

-

آزمون

 اعضای مسلط

ویندوز

ویندوز

یکشنبه

94/6/15

جلسه تمرین

ویندوز

جلسه تمرین

ویندوز

ویندوز

ویندوز

تایپ

دوشنبه

94/6/16

جلسه تمرین

تایپ

جلسه تمرین

تایپ

ویندوز

تایپ

ورد

سه شنبه

94/6/17

جلسه تمرین

ورد

جلسه تمرین

تایپ

ورد

تایپ

ورد

چهارشنبه

94/6/18

جلسه تمرین

ورد

جلسه تمرین

تایپ

تایپ

ورد

تایپ

پنج شنبه

94/6/19

ورد

تایپ

ورد

تایپ

آزمون

 

نکات:

1. حضور در کلیه جلسات آموزش و تمرین الزامی می‌باشد.

2. افرادی که در آزمون افراد مسلط (ویندوز، ورد، تایپ) امتیاز لازم را کسب نمایند از حضور در جلسات مربوط به همان بخش (ویندوز، ورد، تایپ) معاف خواهند شد.

3. از آنجایی که در طول سال ممکن است فرصت تمرین وجود نداشته باشد پیشنهاد می‌شود دوستان علاوه بر ساعات فوق در ساعات دیگر نیز به تمرین بپردازند.

4. کلیه جلسات در اتاق کامپیوتر برگزار می­گردد و ورود افرادی که در این جلسات شرکت نمی­کنند در کلیه ساعات شبانه روز ممنوع می­باشد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha