در این برنامه که سه شنبه شب‌ها، در اتاق سمعی و بصری مدرسه برگزار می‌گردد، یک فیلم به زبان انگلیسی، و بدون هیچ فشار آموزشی برای زبان آموزان پخش می‌شود. هدف از برگزاری پخش عمومی فیلم این است که قدرت شنیداری انگلیسی زبان آموز، در شرایط خارج از کلاس‌های درس، برای خود او به چالش کشیده شود، و با ظاهری تفریحی، قدرت درک مطلب وی افزایش یابد. با توجه به محدودیت وقت طلاب، یک فیلم کامل در دو یا سه هفته پخش می‌گردد.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۰ كانون۲ ۲۰۲۱
۵ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 20

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36