معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) اسامی منتخبین مدرسه در هفتمین جشنواره استانی علامه حلی (ره) در سال ۹۹ - ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

معاونت پژوهش مدرسه این موفقیت را به افراد منتخب و اساتید راهنمای ایشان تبریک می گوید.

نام و نام خانوادگی

نام اثر

قالب اثر

امتیاز نهایی

مقام

عباس دهقان

بررسی فقهی حکم مخارج حروف در صحت قرائت

مقاله سطح ۳

۸۳

رتبه سوم

سیدمرتضی طباطبایی

بررسی ارش در خیار عیب و تسری آن به سایر خیارات

مقاله سطح ۴

۸۲

رتبه سوم

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36