شماره ۱۴ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه ادبیات عرب می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. «إذ» و «إذا» فجائیه و بررسی آن در ترجمه نصوص دینی / عبدالکریم یوسفی

۲. معناشناسی باب اشتغال / عماد الدین مهدی زاده

۳. کتابشناسی بعضی از مهم‌ترین کتب تاریخ نحو / محمد علی عزیزی

۴. معمایی قرآنی و پاسخ آن / برگرفته از کانال «روش سنتی تحصیل علوم حوزوی»

۵. القصر و طرقه / ابوالفضل معتمدي نجاد

۶. خصوصیات التوکید بـ «إنّ» و «أنّ»  / علی القائمی الأمیری

۷. دراسة لو الشرطیّة الماضویة و أغراض دخول الاستدراک بعدها و التطبیق علی بعض آیات القرآن الکریم / علی حسن بور

 

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36