از دیگر فعالیت های آموزشی معاونت تبلیغ مدرسه شهیدین برگزاری مسابقات کتابخوانی است. این مسابقات از کتب معتبر و قابل اعتماد و متناسب با نیاز های مبلغان، جهت ترویج کتابخوانی و استفاده بیشتر از منابع معتبر خواهد بود.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36