از جمله فعالیت های معاونت تبلیغ مدرسه در زمینه آموزش نظری، سپردن کارهای پژوهشی به برخی طلاب جهت تأمین نیازهای تبلیغی است.

موضوعاتی مانند: احکام شرعی، بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی، جمع آوری لیست جامع از فهرست علمای معاصر و راه های دستیابی به فتاوای آن ها و ارائه مطالب به دست آمده به طلاب مدرسه.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36