یکی از فعالیت های معاونت تبلیغ مدرسه، در زمینه آموزش نظری، برگزاری جلسات آموزشی است. جلساتی از قبیل جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، کلاس و ... با محتواهای مورد نیاز، جهت آمادگی بیشتر برای تبلیغ، به ویژه جلسات احکام شرعی (با توجه به کمبود جدی آشنایی با احکام در جامعه و در میان طلاب)

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36