معاونت تبلیغ مدرسه شهیدین (ره) برنامه تمرین سخنرانی (طرح عروج منبر) را برای هفته سوم (95/11/7) اعلام کرد:

اذان صبح                                                                               5:38

اقامه نماز جماعت صبح به امامت حاج آقا لطیفی                               5:45

نکات کلیدی و کاربردی منبر توسط خطیب ارجمند حاج آقا برزگر              5:50 الی 6

سخنرانی آقای ارجی                                                                6 الی 6:15

نقد منبر توسط حاج آقا صبوری                                                     6:15 الی 6:20

نقد منبر توسط حاج آقا برزگر                                                        6:20 الی 6:25

توزیع صبحانه                                                                           6:30 الی 7

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36