مدیر مدرسه: 

روز های فرد سه ساعت به ظهر تا بعد از نماز ظهر و عصر

روز های زوج سه ساعت به ظهر تا ظهر و حتی الامکان قبل از مغرب تا پس از نماز مغرب و عشا

در برخی روزهای فرد و زوج در وقت هایی بیش از اوقات ذکر شده

 

قائم مقام مدیر: -

مسؤول دفتر مدیر (آقای نظری): همه روزه از 7 صبح تا 13

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ Jul ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36