مدیر محترم مدرسه شهیدین (ره) در پاسخ به درخواست برخی طلاب محترم، توصیه هایی ناظر به شرایط موجود در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ بیان کردند.

جهت مشاهده بیانات فوق به این صفحه مراجعه کنید.

 

- توصیه تکمیلی دیگری از مدیر محترم مدرسه (۱۳۹۹/۱/۹)  (جهت مشاهده ورود به سایت لازم است)

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ Jul ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36